Μουσικό Φεστιβάλ – Σεμινάρια στο Κυριάκι Βοιωτίας

Φόρμα Συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες εργαστηρίων

Όλα τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν 10, 11,12,13 και 14 Ιουλίου 2023 σε διάφορα σημεία στο Κυριάκι Βοιωτίας.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και όταν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο θα υπάρχει λίστα αναμονής. 

Το επίπεδο του κάθε σεμιναρίου διαμορφώνεται από τον/την καθηγητή/τρια ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας.

Εργαστήρια / Workshops *             
Πληροφορίες για το κάθε εργαστήριο μπορείτε να βρείτε στο μενού «Μουσικές στον Ελικώνα» και «Οι δάσκαλοί μας».

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μόνο ένα εργαστήριο.

Παρακάτω εμφανίζονται μόνο τα εργαστήρια που έχουν διαθεσιμότητα, ενώ με αστερίσκο (*) θα σημειώνονται αυτά που έχουν περιορισμένες θέσεις. Στο επόμενο πεδίο μπορείτε θα μπορείτε να δείτε τα εργαστήρια που έχουν συμπληρωθεί και έχουν λίστα αναμονής.

Δημήτρης Μυστακίδης – Λαϊκή κιθάρα
Haig Yazdjian – Ανοιχτή Ορχήστρα
Γιάννης Διονυσίου – Η τέχνη του μανέ
Βαγγέλης Καρίπης – Κρουστά
Τάσος Πούλιος – Κανονάκι
Νίκος Παραουλάκης – Το νέυ, η τροπική μουσική των μακάμ και το
ανατολικό μουσικό σύνολο
Γιώργος Νίκας – Γκάιντα
Σάκης Καρακώστας – Παραδοσιακό Βιολί
Νίκος Πάτας – Παραδοσιακοί χοροί

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανά μαθητή/τρια για τα σεμινάρια (20 ώρες) είναι 190€. Η είσοδος στις εκδηλώσεις, είναι ελεύθερη.

Για κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής  (50€) και δήλωση της τράπεζας και του αριθμού τραπεζικής συναλλαγής (όχι του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας) στο απαιτούμενο πεδίο.

Παρακαλούμε στην κατάθεση να γράφετε ολογράφως το όνομα του/της συμμετέχοντα και του εργαστηρίου.

Σε περίπτωση που υπάρχει κόστος μεταφοράς/εμβάσματος, αυτό επιβαρύνει τον καταθέτη.

Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή του ποσού κατάθεσης μπορεί να γίνει έως τις 15 Ιουνίου 2023, προκειμένου να υπάρχει χρόνος να συμμετέχει η/ο επόμενη/ος από την λίστα αναμονής. 

Λογαριασμός κατάθεσης 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR39 01716790 0066 7913 7538 738

IMAGINART GG EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 

Εργαστήρια με λίστα αναμονής / Workshops with a waiting list

Αν θέλετε να γραφτείτε σε λίστα αναμονής, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο elikonasmusic@gmail.com  δηλώνοντας το εργαστήριο που σας ενδιαφέρει

 

Workshop general info

All workshops will take place 10, 11, 12, 13 και 14 July 2023  in various spots  of Kyriaki village.

Strict order of priority will be followed. Once the number of entries in each workshop is completed, there will be a waiting list.

The teachers will design and configure the seminars’ difficulty level according to the team’s synthesis.

Participation cost

The cost of participation per student for the seminars (20 hours) is 190 €. The entrance to the events is not included.

To reserve a seat, it is necessary to deposit (€50) and state the bank and transaction number (not the bank account or card number) in the required field. Please write the name of the participant and the workshop in full on the deposit details.

In case there is a transfer cost, this is paid by the depositor.

Cancellation of the reservation and return of the deposit can be made until 15 June 2023, in order to allow time for the next person in the waiting list to participate .

Bank account

Piraeus Bank

CR39 01716790 0066 7913 7538 738

IMAGINART GG EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 

Παρακαλώ γράψτε το όνομα και το επίθετο σας
Παρακαλώ γράψτε έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας
Παρακαλώ γράψτε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
Επιλέξτε το όνομα του δασκάλου
Παρακαλώ πείτε μας από ποιά τράπεζα έχετε κάνει την κατάθεση
Παρακαλώ γράψτε των αριθμό της τραπεζικής σας συναλλαγής
Συμφωνώ να αποθηκεύσει αυτός ο ιστότοπος τις πληροφορίες που έχω υποβάλει, ώστε να μπορούν να απαντήσουν σχετικά με την συμμετοχή μου στο Μουσικό Φεστιβάλ – Σεμινάρια στο Κυριάκι Βοιωτίας. Όροι και προϋποθέσεις / Terms & Conditions Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις που έχω δηλώσει στην φόρμα είναι αληθή. Συμφωνώ με τους όρους όπως αναφέρονται στην φόρμα. / I certify that the information and answers I have provided in the form are true. I agree to the terms as stated on the form Αντίγραφο των απαντήσεών σας, θα σταλεί μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει .

Αντίγραφο των απαντήσεών σας, θα σταλεί μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει