Φόρμα Συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες εργαστηρίων Όλα τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν 10, 11,12,13 και 14 Ιουλίου 2023 σε διάφορα σημεία στο Κυριάκι Βοιωτίας. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και όταν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο θα υπάρχει λίστα αναμονής.  Το επίπεδο του κάθε σεμιναρίου διαμορφώνεται από τον/την καθηγητή/τρια ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας. Εργαστήρια / … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φόρμα Συμμετοχής.